top of page
Super Hero Kids

Bli med i et eget nettverk for enkeltstående barnehager - sammen er vi sterkere!

Color logo - no background.png

barnehagealliansen.no

Vi har tre hovedmål med våre tjenester:

1:

Jobbe for en finansieringsordning som ivaretar alle private barnehager som ikke er en del av en kjede.

2:

Jobbe for å redusere sykefraværet.

3:

Sikre kvalitetsutvikling og kompetanse.

Ordet barnehagealliansen ble først brukt i omtale av samarbeidet mellom AP, SV, SP og FRP da det ble fremforhandlet en historisk barnehageavtale på Stortinget i 2003 som skulle sikre rimeligere barnehageplass til alle. Det ble en stortstilt utbygging, både av private og kommunale barnehager med øremerkede midler fram til 2011. Da hadde sektoren fått mange nye barnehageplasser og finansiering av barnehagesektoren ble endret til rammeoverføring, til tross for at en visste at det medførte lekkasjer til andre sektorer. De små og mellomstore barnehagene har siden kommet i press mellom kommunenes fokus på effektiv drift på den ene siden og store ikke-kommunale barnehagekjeder på den andre. Derfor ønsker vi å etablere en ny barnehageallianse som vil sikre et mangfoldig barnehagetilbud også i framtiden. Det krever handling nå.

 

Nettverket er uavhengig av organisasjonsform. Små barnehagekjeder under 10 barnehager som har en eller flere små og mellomstore barnehager er også velkomne.

 

Enkeltstående barnehager er velkomne uansett størrelse.

 

Familiebarnehager er selvfølgelig også velkomne!

Glad gutt

61%

av de private barnehagene i Norge er enkeltstående.*

1899 (år 2019)

ordinære barnehager er enkeltstående*

1256

ordinære private barnehager har færre enn 50 barn**

418

private familiebarnehager**

Kilder fra 2020: *barnehagemonitor (PBL) og **Udir

Involver deg -
Bli med i flokken!

involver deg
bottom of page