top of page
Color logo - no background.png

Barnehagealliansen Eierforum

 

Alle private barnehager i Norge som ikke er en del av en stor kjede kan nå få gratis tilgang til Barnehagealliansen Eierforum.

 

Vi jobber iherdig for å utjevne smådriftsulempene slik at mangfoldet av barnehager kan bestå. Behovet for å samles og ha en felles plattform er større enn noen sinne for barnehager som står i press mellom storkapital på den ene siden og kommunen på den andre. Vi erstatter ikke PBL, men vi tror det er klokt at enkeltstående barnehager får en felles møteplass og et tettere fellesskap. Barnehagealliansen Eierforum gjør dette mulig.

 

I tillegg til eierforumet, så etablerer vi blant annet et fordelsprogram med gode betingelser fra ulike leverandører.

Vi ønsker i utgangspunktet at alle rabatter skal gå uavkortet til barnehagene uten bruk av kommisjon eller kick-back. Da har vi ryggen fri til å jobbe for de beste betingelser for barnehagene.

Spille fløyte

Registrering av barnehage

Fyll ut informasjonen nedenfor for å registrere din barnehage i barnehagealliansen eierforum. Skal du registrere flere barnehager, så fyll ut for en barnehage om gangen.

Trykk på hånda med lappen
for å ta en snarvei til Brønnøysundsregistrene!

61%

av de private barnehagene i Norge er enkeltstående.*

1899 (år 2019)

ordinære barnehager er enkeltstående*

1256

ordinære private barnehager har færre enn 50 barn**

418

private familiebarnehager**

Kilder fra 2020: *barnehagemonitor (PBL) og **Udir

bottom of page