top of page

Valg av logo

Å velge logo kan være utfordrende. En skal liksom kun med et symbol uttrykke hva organisasjonen står for.


Sirkler - et symbol på bærekraftig og lærende nettverk.

Dette symbolet føles å representere barnehagealliansen.no godt. Tre sirkler som er knyttet sammen med en underliggende sirkel. Sirklene kan representere både individ, enkeltstående barnehager eller nettverksgrupper. Den store sirkelen som ligger i bunnen kan representere barnehagealliansen.no som dirigent og koordinator som knytter de forskjellige enhetene sammen. Det kan også symbolisere armer hvor hver enkelt står skulder til skulder eller holder hender i en sluttet sirkel. Det skapes et fellesskap og en felles styrke der hver enkelt er sterkere når de står samlet. Vi lærer av hverandre og gjør hverandre sterkere.


Fargen rød er en primærfarge.

Vi er ekte vare som leverer kvalitet. I regnbuen er rød den ytterste fargen. Det er fordi rød er den mest langbølgede fargen i lysspekteret som kan sees av menneskets øye. Vi strekker oss litt lengre enn hva som forventes som viser at kjærligheten som våre barnehager er tuftet på ikke er avlegs men vil stå seg uansett hvilke trender som kommer og går. Vi er ikke prinsipielt mot endring og søker derfor ny kunnskap som ivaretar barns behov for nærhet, trygge oppvekstvilkår og som ivaretar barndommens og lekens egenverdi.


Rød er grønn sin komplementær farge.

Vi ønsker å være bærekraftige både med tanke på miljø og mennesker.


Rød brukes som varselfarge.

Vi har opplysnings- og informasjonsplikt overfor samfunnet hvordan vår driftsform ivaretar barnehagen sitt samfunnsmandat og varsle om vi ikke klarer å levere på bakgrunn av ressursene som tildeles.


Rød er kjærlighetens farge.

Vi ønsker barnets beste og det er en farge som symboliserer kjærlighet, kraft, energi, mot og vilje. Rødt kan også helle mot aggresjon, sinne, strid og krig. Vi kriger gjerne for barnets beste, men med kjærlighet som våpen. Du dreper ikke det vonde med øks. Det første tiltaket er å styrke de enkeltstående barnehagene i et felles nettverk. Er du med?

27 visninger

Siste innlegg

Se alle

Komentarze


bottom of page