Profil

Påmeldingsdato: 28. okt. 2021

Om
0 liker mottatt
0 kommentar mottatt
0 Beste svar

Liten foreldreeid barnehage i ei lita bygd utafor Tynset i Østerdalen. Vi ligger vegg i vegg med bygdas kommunale 1-7 skole. Vi har +/- 20 barn fordelt på to avdelinger, en liten og en stor. Vi er seks/sju ansatte fordelt på drøyt 5 årsverk. Vi har fokus på foreldresamarbeid, lokal kultur og samhold i bygda, samt at vi er mye ute - i barnehagen og på turer i nærmiljøet.

Merker
 • Styrer
  Styrer
  Styrer
 • PBL
  PBL medlem
 • Eierrepr.
  Eierrepr.
 • IDEELL
Oversikt
First Name
Hild
Barnehage
Lekestua barnehage
Antall plasser
36
L
Lekestua barnehage

Lekestua barnehage

Styrer
PBL
Eierrepr.
IDEELL
+4
Flere handlinger