top of page

Retningslinjer

Ved bruk av nettforum, nettverksmøter og andre tjenester i regi av barnehagealliansen.no

 

Barnehagealliansen.no er først og fremst en møteplass for erfaring og kunnskapsdeling på ulike nivå og tema. Alle deltakere skal ha et felles mål om å forbedre kvaliteten på barnehagetjenesten i de enkeltstående barnehagene. Vis respekt for andre sine meninger. Det er lov å være uenig og vi uttrykker vår mening uten å snakke nedlatende om andre. Rett og slett vær mot andre som du vil at andre skal være mot deg.

Utgi gi deg aldri for å være noen andre enn deg selv, bruk ditt rettmessige navn. Bruk av andre sine brukerprofiler er forbudt. Dersom du har problemer med tilgang, så ta kontakt.

 

Vær bevisst på taushetsplikten. Sett aldri andre i fare og del aldri sensitiv informasjon som kan være ledes tilbake til enkeltperson. Vis også respekt overfor egen arbeidsgiver og medarbeidere.

 

Ved nettmøter og andre sammenkomster er det ikke lov å gjøre opptak, hverken lyd eller med bilde uten samtykke fra deltakerne.

 

I vårt forum er vi løsningsorienterte. Vi ser på problemer som utfordringer som kan løses. Dersom du oppdager noe som er feil eller kan forbedres ved tjenesten, så rapporter dette på mail til info@barnehagealliansen.no.

 

Din tilgang til tjenesten er personlig. Del aldri ditt brukernavn og passord med andre personer. Dersom du ikke lenger er tilknyttet en enkeltstående barnehage, så mister du tilgang til tjenesten. Dette skal din arbeidsgiver melde i fra om, men om det ikke blir gjort er du pliktig til å gi beskjed til barnehagealliansen.no direkte på mail: info@barnehagealliansen.no

 

Eier

Som eier har du plikt til å gi beskjed dersom din barnehage ikke lengre er en enkeltstående barnehage, enten ved oppkjøp, nedleggelse eller om barnehagen mister godkjennelse for drift.

Studenter

Dersom du ikke lenger er student så må du varsle om dette. Får du jobb i en medlemsbarnehage får du utvidet tilgang til tjenesten, hvis ikke har du ikke rett på tilgang til nettverket. Ved å godkjenne vilkårene samtykker du i at vi kan kontakte ditt oppgitte studiested for bekreftelse om at du er en aktiv student heltid eller deltid. Du kan gi beskjed om utmelding eller rapportere misbruk av tjenesten på mail:

 

info@barnehagealliansen.no

Ansatte

Dersom du ikke lengre jobber i en enkeltstående barnehage skal normalt styrer gi beskjed om dette til oss og du mister tilgang på tjenesten. Dersom du likevel fremdeles har tilgang etter at du har sluttet, så må du gi beskjed til oss direkte. Dette gjelder også om du har fått en annen stilling med annen tilgangskategori i nettverket.

Innholdet i tjenesten er beskyttet med opphavsrett. Du har tilgang til dette så lenge du er tilknyttet en enkeltstående barnehage, men du har ikke lov å kopiere eller dele innhold i andre sammenhenger uten tillatelse fra rettighetshaver.

 

Retningslinjene blir revidert fortløpende. Ved oppdateringer så er det siste versjon som gjelder. Alle brukere er pliktige til å forholde seg til gjeldende retningslinje til enhver tid.

Fildeling og rettigheter.

En del av kunnskapsdeling er deling av informasjon og dokument. Bruker er ansvarlig for å ikke dele material som er beskyttet med opphavsrett eller på annet vis er ulovlig å distribuere via våre tjenester. Egenproduserte materialer som deles av bruker gjennom våre tjenester gir Heartled AS rett til å bruke disse og eventuelt tilpasse til universalt bruk for andre brukere, også dersom bruker eller barnehage/firma som opprinnelig delte informasjon ikke lengre er medlem eller tilknyttet av tjenesten/nettverket.

 

Siste revidering: 5.11.2020

Blyant
Jente med blomster
bottom of page