top of page
Retningslinjer og brukervilkår

Ved bruk av nettforum, nettverksmøter og andre tjenester i regi av barnehagealliansen.no

 

Barnehagealliansen.no er først og fremst en møteplass for erfaring og kunnskapsdeling på ulike nivå og tema. Alle deltakere skal ha et felles mål om å forbedre kvaliteten på barnehagetjenesten i de enkeltstående barnehagene. Vis respekt for andre sine meninger. Det er lov å være uenig og vi uttrykker vår mening uten å snakke nedlatende om andre. Rett og slett vær mot andre som du vil at andre skal være mot deg.

 

Vær bevisst på taushetsplikten. Sett aldri andre i fare og del aldri sensitiv informasjon som kan ledes tilbake til enkeltperson og være æreskrenkende. Vis også respekt overfor egen arbeidsgiver og medarbeidere, medstudenter, barn og deres familier.

 

Ved nettmøter og andre sammenkomster er det ikke lov å gjøre opptak, hverken lyd eller med bilde uten samtykke fra deltakerne.

 

I vårt forum er vi løsningsorienterte. Vi ser på problemer som utfordringer som kan løses. Dersom du oppdager noe som er feil eller kan forbedres ved tjenesten, så rapporter dette på mail til info@barnehagealliansen.no.

 

Din tilgang til tjenesten er personlig. Bruk ditt rettmessige navn. Del aldri ditt brukernavn og passord med andre personer. Det er forbudt å utgi seg for å være noen andre enn seg selv eller bruke andre sine brukere.

Din bruker på forumet er personling og skal ikke deles. Dersom din barnehage trenger flere personer med brukertilgang, så ta kontakt.

Barnehagealliansen fremforhandler fordelsavtaler med leverandører. Vis respekt for leverandøreren som støtter prosjektet. Det er ikke tillatt å dele informasjon om tilbud fra en leverandør til andre leverandører eller bruke dette som pressmiddel mot disse. Rabatter og fremforhandlede tlibud er konkrete og endringer blir eventuelt fremforhandlet av barnehagealliansen.

 

Eier

Som eier har du plikt til å gi beskjed dersom din barnehage ikke lengre er en enkeltstående barnehage, enten ved oppkjøp, nedleggelse eller om barnehagen mister godkjennelse for drift.

Ikke lengre enkeltstående barnehage?

Nettverket er først og fremst for enkeltstående barnehager, men vi er åpne for små barnehagekjeder som har under 10 barnehager kan delta i nettverket, spesielt hvis de drifter en eller flere små eller mellomstore barnehager eller driftes som ideell virksomhet.

Dersom en barnehage i nettverket blir kjøpt opp av et større konsern, mister barnehagen automatisk rett til videre deltakelse uavhengig om de har betalt for en tjeneste for en lengre periode.

Studenter med tilgang.

Dersom du ikke lenger er student så må du varsle om dette. Får du jobb i en tilknyttet barnehage får du utvidet tilgang til tjenesten, hvis ikke mister du tilgang til nettverket. Du kan gi beskjed om utmelding eller rapportere misbruk av tjenesten på mail: info@barnehagealliansen.no

Ansatte med tilgang.

Dersom du ikke lengre jobber i en enkeltstående barnehage skal normalt styrer gi beskjed om dette til oss og du mister tilgang på tjenesten. Dersom du likevel fremdeles har tilgang etter at du har sluttet, så må du gi beskjed til oss direkte.

Innholdet i tjenesten er beskyttet med opphavsrett. Du har tilgang til dette så lenge du er tilknyttet en enkeltstående barnehage, men du har ikke lov å kopiere eller dele innhold i andre sammenhenger uten tillatelse fra rettighetshaver. Vi ber også om at dere respekterer tredjeparts opphavsrett dersom dere deler eksterne kilder i forumet.
 

Retningslinjene og brukervilkår blir revidert fortløpende. Ved oppdateringer så er det siste versjon som gjelder. Alle brukere er pliktige til å forholde seg til gjeldende retningslinje til enhver tid.

Siste revidering: 06.04.2021

Brukervilkår

I anledning nye personvernregler i EU fra mai 2018 (GDPR), er vi nå nødt til å hente inn samtykke fra alle våre brukere for brukervilkårene til barnehagealliansen.no

Når du mottar tjenester fra barnehagealliansen.no, gir du oss tilgang til ulike typer opplysninger om deg. Det er viktig for oss å beskytte og respektere ditt personvern. Vår innsamling og bruk av personopplysninger er underlagt norsk personvernlovgivning. I disse brukervilkårene finner du informasjon om:

  • Hva slags informasjon vi samler inn, og hvorfor

  • Hvordan denne informasjonen blir brukt

  • Hvilke rettigheter og valgmuligheter du har

Det er viktig at du gjør deg kjent med våre brukervilkår, slik at du kan bevare personvernet ditt slik du selv ønsker det.

 

Hva er lokal lagring av data og informasjonskapsler (cookies)?

Dette innebærer at ulike typer data lagres lokalt på din enhet via nettleseren din. Slike lokalt lagrede data kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider m.m. 

Ved å benytte nettstedet samtykker du i at vi kan sette informasjonskapsler i din nettleser.

Informasjonen vi samler inn

Barnehagealliansen.no er en digital løsning for kommunikasjon mellom barnehageansatte og eiere. Løsningen inneholder tekst og bilder/video og kalender som er delt med de brukerne som befinner seg i ditt nettverk, inkludert kontaktinformasjon som er åpen for deltakerne. Vi sender også ut oppdaterte medlemslister til leverandører på Markedsplassen som ønsker det, slik at de vil ha oversikt over hvem som skal ha tilgang på fremforhandlede rabatter.

 

Når du får en brukerkonto i våre tjenester er det nødvendig for oss å registrere noen personopplysninger for at vi skal kunne tilby våre løsninger på en god måte. Vi behøver for eksempel navn, roller (utdanning) og kontaktinformasjon til deg for å registrere din bruker og gi deg tilgang til løsningen vår. Denne informasjonen oppgir du selv når du registrerer deg, eller gis på vegne av deg fra den som registrerer brukeren din eller manuelt av barnehagealliansen. Ved å registrere deg samtykker du våre retningslinjer og brukervilkår. Dersom du blir nominert til månedens ansatt vil vi også spørre din arbeidsgiver om ditt sykefravær da vinneren er den nasjonale vinneren hver måned er den som har lavest sykefravær blant de regionale vinnerne. Når vi har fått bekreftet hvem som har lavest sykefravær, så har vi ikke lengre behov for opplysningen og vi lagrer ikke denne informasjonen i våre systemer.

Når du bruker våre digitale tjenester, eksempelvis når du besøker våre nettsider eller bruker en app, vil vi samle inn informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Informasjonen inkluderer følgende:

 

Bruksinformasjon

Dette er informasjon om enheten (for eksempel en datamaskin, mobil eller nettbrett) du bruker når du benytter våre tjenester, herunder hva slags enhet du har, operativsystemversjon, skjermstørrelse og lignende. Opplysningene gjør blant annet at vi kan tilpasse visningen av innholdet vårt til den enheten du benytter.

 

Aktivitetslogger

Ved innlegg i nettforum eller sosiale medier vil dette bli offentligjort, enten i lukket brukergruppe eller offentlig gruppe. Du kan selv velge å slette egne innlegg eller be moderator om å slette disse hvis du har problemer. Ved nettverksmøter kan deltakelse bli registrert. Enkelte nettmøter kan også bli tatt opp for arkivering. Alle brukere skal bli gjort oppmerksom i forkant ved opptak. Ved deltakelse i intervju eller andre produksjoner vil deltaker signere et eget "release form" skjema.

Slik benyttes informasjonen

Vi benytter informasjon som vi registrerer om deg som kunde/bruker til disse aktivitetene:

  1. Gi riktig og god levering av produkter og tjenester, og forhindre misbruk av tjenestene

  2. Gi god kundeservice, samt sørge for effektiv retting av feil

  3. Følge lovmessige krav og levere en sikker løsning

  4. Forbedre brukeropplevelsen, for eksempel ved å tilpasse innholdet vårt til størrelsen på din nettleser.

  5. Utvikle eller teste nye produkter og funksjoner, ved å lage og teste bruken av funksjoner for noen utvalgte brukergrupper

  6. Forstå brukertrender, for eksempel ved se på hvilke funksjoner som er mest populære hos våre brukere

Vi kan også bruke informasjonen om deg til å sende deg personlig informasjon om oppdateringer, produktforbedringer, spørreundersøkelser og/eller anbefalinger, om vi finner dette relevant til deg. For å gjøre dette benytter vi oss av et CRM system hvor vi lagrer navn og kontaktinformasjon på våre brukere.

 

Deling av informasjon

Opplysninger som vi har registrert om deg som kunde eller bruker vil normalt bare kunne brukes av ansatte i barnehagealliansen.no. Det er bare et begrenset antall ansatte som har tilgang på denne informasjonen, og de har alle skrevet under en taushetserklæring. Ut over dette vil informasjon kun gis til tredjeparter i lovbestemte tilfeller, eksempelvis ved begjæring fra offentlige myndigheter, samt i disse sammenhengene:

  • For å levere tjenester benytter vi oss av underleverandører som hjelper oss med å oppfylle avtalen vi har med deg eller utføre oppgaver på våre vegne. Disse underleverandørene får kun tilgang til informasjon som er nødvendig for å fullføre oppdraget de gjør for oss. For å bevare ditt personvern er slike underleverandører kontraktsmessig forpliktet til ikke å bruke opplysninger til andre formål enn for å utføre oppdraget for oss, og slette data når oppdraget er utført samt å ha både tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte opplysninger mot uautorisert bruk og innsyn.

Dine valgmuligheter og rettigheter

Du kan få innsyn i disse opplysningene vi har om deg ved å kontakte kundeservice. Her kan du også be om å bli slettet fra våre registre. Sletting er ikke mulig så lenge vi har et løpende kundeforhold, da det vil være nødvendig for å levere tjenesten vår.

Hvordan unngå eller overvåke informasjonskapsler?

Om du ikke vil tillate lagring av informasjonskapsler på din datamaskin, må du slå av funksjonen i nettleseren. Vær oppmerksom på at dette kan føre til at du mister funksjonalitet på nettstedet.

For å tillate informasjonskapsler, men også følge med på hva som lagres, finnes det tillegg til nettleseren som lar deg gjøre det. Populære alternativ er https://www.ghostery.com/ eller https://www.disconnect.me

I innstillingene til nettleseren finner du som regel en oversikt over alle informasjonskapsler som er lagret. Her kan du eventuelt også slette de du ikke ønsker. Den nøyaktige fremgangsmåten avhenger av enheten din og hvilken nettleser du bruker:

Cookie innstillinger i Internet Explorer

Cookie innstillinger in Firefox

Cookie innstillinger i Google Chrome

Cookie innstillinger i Safari web and iOS.

Søker du mer informasjon, gå til Nettvett.no

Sikkerhet

Personopplysningsloven stiller krav til at den som oppbevarer personopplysninger må sikre disse mot uautorisert tilgang, endring, sletting og deling. Vi lagrer kun begrenset opplysninger om hver bruker, slik som navn, kontaktinformasjon og brukersted. Vi kan ikke garantere 100 prosent sikkerhet ved dataoverføringer via internett. Det betyr at det kan være en risiko for at andre uberettiget tiltvinger seg adgang til opplysninger når data sendes og oppbevares elektronisk. Du bør derfor aldri oppgi sende sensitiv informasjon med mindre det er nødvendig. Dette gjelder både for deg selv og andre.

 

Fildeling og rettigheter.

En del av kunnskapsdeling er deling av informasjon og dokument. Bruker er ansvarlig for å ikke dele material som er beskyttet med opphavsrett eller på annet vis er ulovlig å distribuere via våre tjenester. Egenproduserte materialer som deles av bruker gjennom våre tjenester gir barnehagealliansen.no rett til å bruke disse og eventuelt tilpasse til universalt bruk for andre brukere, også dersom bruker eller barnehage/firma som opprinnelig delte informasjon ikke lengre er medlem eller tilknyttet av tjenesten/nettverket.

Kontaktinformasjon

Med mindre annet er spesifisert eller fremgår av sammenhengen er barnehagealliansen.no behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen. For henvendelser om vår behandling av personopplysninger kan du kontakte kundeservice:

Epost: 

 

info@barnehagealliansen.no

Post:

 

Barnehagealliansen.no

C/O HEARTLED AS - Org.nr. 914437830
Gamle Kongeveg Nord 274

7609 Levanger

Ikrafttredelse og endringer

Disse retningslinjene for personvern gjelder fra 1. november 2020. Vi forbeholder oss retten til å endre retningslinjene, og endringene vil i så fall bli lagt ut på denne nettsiden. Enkelte endringer kan kreve et nytt samtykke av deg. I slike tilfeller vil vi varsle deg, eksempelvis ved innlogging på våre tjenester eller andre egnede kanaler.

barnehagealliansen.no

Levanger

bottom of page