OBS:
Dersom du skal registrere mer enn en barnehage, så registrer kun en enhet om gangen.