Profil
Påmeldingsdato: 1. nov. 2021
Om
0 liker mottatt
0 kommentar mottatt
0 Beste svar


Merker
 • Styrer
  Styrer
  Styrer
 • PBL
  PBL medlem
 • Eierrepr.
  Eierrepr.
 • IDEELL
Oversikt
First Name
Frøydis
Barnehage
Dusavik barnehage SA
Antall plasser
70
styrer
Styrer
PBL
Eierrepr.
IDEELL
+4
Flere handlinger