Profil
Påmeldingsdato: 8. okt. 2021
Om
0 liker mottatt
0 kommentar mottatt
0 Beste svar
Merker
 • Eier
  Eier
  Eier av enkeltstående barnehage
 • Styrer
  Styrer
  Styrer
 • PBL
  PBL medlem
 • Eierrepr.
  Eierrepr.
Oversikt
First Name
Bodil Karin
Barnehage
Sirlihaugen Barnehage
Antall plasser
50
B
Bodil Karin Kvalsund
Eier
Styrer
PBL
Eierrepr.
+4
Flere handlinger