Profil

Påmeldingsdato: 21. okt. 2021

Om
0 liker mottatt
0 kommentar mottatt
0 Beste svar
Merker
 • Styrer
  Styrer
  Styrer
 • PBL
  PBL medlem
 • Eierrepr.
  Eierrepr.
 • IDEELL
Oversikt
First Name
Linn Beate
Barnehage
Rødlandsmyrå barnehage Sa
Antall plasser
-76
R

Rødlandsmyrå

Styrer
PBL
Eierrepr.
IDEELL
+4
Flere handlinger