p
post
Eier
Styrer
PBL
Eierrepr.
IDEELL
+4
Flere handlinger