top of page

Stor seier på landsmøte hos PBL!

Her er en oppdatering på hva som har skjedd og hva som vil skje!


Stor seier på landsmøte i PBL!

Barnehagealliansen utfordret landsmøte i PBL og fikk gjennomslag på flere punkter, enten direkte gjennom egne forslag eller i dialog der styret valgte å legge fram forslag til endringer på egne forslag til strategiplan. Vi har forståelse for at både intensiteten og usikkerheten rundt intensjonen bak engasjementet skapte noe usikkerhet blant enkelte delegater. Derfor var det godt å få anerkjennelse fra styreleder fra talerstolen på slutten av siste dag, noe som gjenspeilet en gjensidig respekt og dialog opp i mot styret, både i forkant og under landsmøte. Her er lenke til endringer som følge av vårt engasjement. Med gjennomslag for digital deltakelse og avstemming på neste landsmøte, vil det være større mulighet å delta for de enkeltstående barnehagene som utgjør 53 prosent av medlemsmassen i PBL. Det var litt skremmende å se under landsmøte at noen få aktører har veldig stor makt i organisasjonen. Forhåpentligvis vil styrets ønske om en økt representasjon på landsmøte bidra til en mer bærekraftig og demokratisk organisasjon.


Navnevalg.

Navnet barnehagealliansen har sitt utspring omkring 20 år tilbake der AP, SV, SP og FRP på tvers av idelogiske ståsted dannet barnehagealliansen som sikret det første barnehageforliket. Altså ikke en alliansen mot noe, men for et bredt barnehageforlik. Nå er det på tide å sikre et nytt barnehageforlik som anerkjenner, bevarer og styrker både kvalitet og mangfold i barnehagesektoren. Derfor ble navnet barnehagealliansen valgt. Samtidig opplever vi noe motstand til navnet. En allianse kan oppfattes som negativt, en gruppering som er i mot noe. Vi håper det nå er tydeligere at denne alliansen er FOR kvalitet og mangfold! Det er ingen automatikk at vi får dette, derfor må de som ønsker dette, stå sammen på tvers av ideologi. Det er lagt ned mye ressurser i både domene, logo og godkjenning hos Patentstyret som gir varemerkebeskyttelse. Dersom det likevel er noen som har et bedre navn, så er det lov å komme med forslag. Ingenting er satt i stein!


Veien videre...

Vi vil ta oss god tid til både å evaluere landsmøte og veien videre. Engasjementet har aldri hatt intensjon om å skape splittelse, men å jobbe for bærekraftig økonomi som både ivaretar og styrker faktisk mangfold og kvalitet i barnehagene. Derfor skal vi skynde oss langsomt. De neste ukene fram til uke 49 må prioriteres til eksamensforberedelser. Jeg har en eksamen igjen på en MBA grad med valgemner innen HR. Jeg tror det er der nøkkelen ligger for å lykkes med å skape høykvalitetsbarnehager som det nå heter så fint i PBL sin strategiplan. Så får vi i felleskap jobbe hardt for at alle får forutsetninger og rammevilkår til å nå kvalitetsmål som legges til grunn. På under en måned har over 100 barnehager registrert seg i beta-versjonen av nettverket og det blir viktig at veien videre fanger opp både bredden av de som ønsker et slikt nettverk og hvilke områder som barnehagene ønsker at det bør fokuseres på. Undertegnede hadde et debriefing møte med ledelsen i PBL rett etter landsmøte. Administrerende direktør Anne Lindboe viste forståelse for at enkeltstående barnehager kan ha behov for et eget nettverk. Dette er ikke et prosjekt mot PBL, men for mangfold og kvalitet. I den nye strategiplanen hos PBL står det nå at PBL skal jobbe for at alle skal ha forutsetninger for å få en bærekraftig økonomi. Det betyr at PBL må ta hensyn til at ikke alle aktører i dag har like forutsetninger. Vi ønsker en reell likebehandling som utjevner forskjeller på tvers av kommunegrenser og gir bærekraft både i store og små barnehager. Dette oppnår vi best ved å spille på lag. Knut Thomas Johansen Prosjektleder Barnehagealliansen.no

46 visninger

Siste innlegg

Se alle

Комментарии


bottom of page