top of page

Barnehagealliansen Eierforum lanseres!

Oppdatert: 17. sep. 2021

Vi søker spesielt barnehager som ønsker å være kontaktbarnehage i sin kommune. Kontaktbarnehagene vil på mange vis spille en viktig funksjon som bindeledd mellom hva som skjer i egen kommune og ut mot nettverket, både regionalt og nasjonalt. Vi er i pilotfasen for å teste ut funksjonalitet og finne beste praksis som lærende nettverk.

Det er litt av en utfordring å nå alle private barnehager i Norge som ikke er en del av en stor kjede. Vi er i stor grad avhengig av jungeltelegrafen, så flott om dere hjelper oss å spre det glade budskap og inviterer andre barnehager i samme kommune eller andre som dere kjenner. Samtidig er det viktig at tjenesten tilpasses og oppfattes som nyttig for deltakerne.

Kontaktbarnehagene vil fungere som pilotbrukere og støttespillere i utforming av tjenesten samt rekruttering av flere barnehager som kan ha nytte av deltakelse.

Målet er å samle så mange som mulig til et felles gode i form av fordelsprogram og utvikling av andre støttefunksjoner i dialog med barnehagene i nettverket. Hovedmål på sikt er å øke kvaliteten på tjenesten og styrke ledelse av enkeltstående barnehager.


Nettverket ønsker å være samlende. Vi ønsker å jobbe interessepolitisk og styrke organisasjonsutvikling hos deltakerne.


Akkurat nå er det mest kritiske å samle alle krefter i ett nettverk som kan jobbe kompromissløst for bedre driftsgrunnlag og sikre god kvalitet i enkeltstående barnehager. Hovedfokus blir derfor å jobbe politisk og få fram fakta og informasjon til politiske beslutningstakere og småbarnsforeldre som velger barnehageplass.


Hver kommune bør ha en kontaktbarnehage i forumet.


I en kommune kan det være stor forskjell på enkeltstående barnehager. Derfor ønsker vi å tilpasse tjenesten slik at en kan knytte kontakt med andre barnehager i andre kommuner som en har noe til felles med og hvor kunnskapsdeling står sentralt for å finne beste praksis. Det kan være alt fra pedagogisk praksis eller spesiell profil, størrelse eller ledelse. Nettforumet vil være en slik møteplass for erfaringsutveksling og vi håper å kunne bygge en støtteressurs som gjør at utviklingsarbeidet går smidigere.


Har dere allerede et lokallag for PBL barnehager? Det er flott at dere har en arena å samle ulike private aktører på lokalt plan. Vi tenker likevel at det er klokt at de enkeltstående barnehagene og andre som ikke er en del av en stor kjede i tillegg har et eget forum akkurat som kjedebarnehagene har sine interne nettverk og ressurser. Med andre ord vil barnehagealliansen utfylle et PBL medlemskap og styrke de enkeltstående barnehagenes interesser både i og utenfor organisasjonen.Ta kontakt!


29 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page