top of page

Ønsker du å jobbe i barnehager med best bemanningstetthet?

Det er en sammenheng mellom størrelse på barnehagen og antall barn i barnegruppa. Jo større barnehage, dess flere barn i barnegruppa. Visste du at enkeltstående barnehager ofte har bedre bemanningstetthet enn kjedebarnehager?

Noe av kritikken mot enkeltstående barnehager har vært at de har et mindre fagmiljø og systemer. Barnehagealliansen.no ønsker å styrke driftsgrunnlaget til de enkeltestående barnehagene slik at de får bedre mulighet til kontinuerlig kompetanseutvikling samtidig som at vi lager et nettverk for barnehagene for å styrke kunnskapsdeling. Et viktig element er å rekruttere gode kandidater og kople praksisfeltet med forskningsfeltet. Som studenter står dere mitt i mellom og kan fungere som en bro og forhåpentligvis gi inspirasjon i barnehagene dere jobber i.

Vi ønsker at alle studenter skal få en god start etter studietiden. Kanskje er du leder for første gang og skal lede mennesker som er både eldre og har mer erfaring. Det er en bratt læringskurve det første året og vi håper i samarbeid med våre medlemesbarnehager å være med på å gjøre denne erfaringen så god som mulig ved å bevisstgjøre barnehagene på dette ansvaret og støtte de i å gi en bedre tilrettelegging gjennom felles nettressurs.

Vi har laget et eget studentforum som dere kan fritt benytte i studieperioden. Dere har også tilgang til enkelte nasjonale nettverk i forumet som kan være av interesse. Her kan man som student knytte seg kontakter og ditt engasjement er en fin referanse for potensielle arbeidsgivere i enkeltstående barnehager som også har tilgang til forumene.

Studentmedlemskap er gratis,

så hva venter du på?

TRYKK HER FOR Å REGISTRERE DEG!

Spille fløyte
Anker 2
bottom of page