top of page
Color logo - no background.png

barnehagealliansen.no

Vi har tre hovedmål med våre tjenester:

1:

Jobbe for en finansieringsordning som ivaretar alle private barnehager som ikke er en del av en stor kjede.

2:

Jobbe for å redusere sykefraværet.

3:

Sikre kvalitetsutvikling og kompetanse.

Barnehagealliansen.no er en nyetablert nettverkstjeneste for alle private barnehager som ikke er en del av en stor kjede. Vi ønsker å sikre et mangfold av god kvalitet hvor foreldre også i fremtiden kan velge barnehager som har mer faste barnegrupper med færre barn og bedre bemanningstetthet.

Gjennom kunnskapsdeling har barnehagene mulighet å sikre et styrket fagmiljø og organisering av sine enkeltstående barnehager. Barnehageeiere som eier noen få barnehager har også anledning til å bli med i nettverket da de ofte har flere likhetstrekk med enkeltstående barnehager enn store barnehagekjeder.

Ønsker din barnehage mer informasjon,

send en forespørsel!

Følg oss på facebook og se hva som skjer!

Les gjerne vår blogg på barnehage.tv

  • Facebook
bottom of page